Đại diện nhà cung cấp sang thăm và làm việc tại công ty

Đại diện nhà cung cấp sang thăm và làm việc tại công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Vinh Huy. Địa chỉ: 42 Trương Văn Lực, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng. Hotline: 0946 976 799.

nha cung cap sang vinh huy

Đại diện nhà cung cấp sang thăm và làm việc tại công ty