Bồn chứa khí 2m3 cho nhà máy xi măng

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Vinh Huy chế tạo bồn chứa khí 2m3 cho nhà máy xi măng. Sản phẩm đã được kiểm tra, test thử đạt áp 20 cân trước khi bàn giao.

bồn chứa khí nhà máy xi măng

bon chua khi 2m3 nha may xi mang

che tao bon chua khi nha may xi mang